Družstvo lékáren

  • Kdo jsme?
  • Pro koho jsme?
  • Naše cíle?


 

Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 28. 5. 2002 v Hradci Králové. Vzniklo z podnětu českých lékárníků jako reakce na situaci na farmaceutickém trhu. Cílem Družstva lékáren je posílit ekonomickou a obchodní pozici provozovatelů lékáren - členů družstva tak, aby se co nejvíce přiblížila podmínkám obchodních řetězců. Zásadní je však zachování individuální formy vlastnictví lékáren a současně vysoké úrovně poskytovaných zdravotnických služeb. Družstvo nabízí marketingové služby zaměřené na zefektivnění nákupu zboží, služeb a snížení provozních nákladů lékáren.

Současní členové Družstva lékáren provozují 35 lékáren, ve kterých se realizuje spolupráce v oblasti marketingových služeb a podpory prodeje s českými i zahraničními výrobci a distributory. Výsledky této spolupráce přináší prospěch nejen členům Družstva lékáren a výrobcům, ale i pacientům a zdravotním pojišťovnám.

Družstvo lékáren vstupuje na trh i s vlastními produkty, které jsou s logem družstva lékáren vyráběny ve spolupráci s výrobci a dodávány do sítě lékáren členů družstva.

Podmínky vstupu

Členem družstva může být fyzická osoba (lékárník nebo farmaceutický asistent) nebo společnost s ručením omezeným se sídlem na území České republiky, jejímiž společníky jsou minimálně z 50 % (dle obchodních podílů) lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti a zároveň není jejím společníkem akciová společnost nebo družstvo a tato fyzická nebo právnická osoba provozuje lékárnu na území České republiky.

Zájemce o členství vyplní přihlášku a odešle ji na adresu družstva. Členy družstva přijímá představenstvo, jehož rozhodnutí koriguje členská základna, která se vyjadřuje k žadatelům o členství.

Stanovy družstva je možné najít zde nebo je možné požádat o jejich zaslání poštou.

Orgány družstva jsou:

Předseda představenstva: PharmDr. Jaroslav POLÁCH

Místopředa
představenstva:
PharmDr. Marcela MARTINKOVIČOVÁ

Členové
představenstva:

LÉKÁRNA U RAKA Pardubice s.r.o.
– zástupce PharmDr. Petr JÁNOŠÍK

Kontrolní komise:

Předseda  PharmDr. Milan Sítora

Člen: Pharmservis s.r.o. – zástupce PharmDr. Jaroslav Caha

Ostatní:

Vedoucí sekretariátu DL: Mgr. Irena BERÁNKOVÁ, tel.: +420 774 442 418

Marketing: PharmDr. Marcela MARTINKOVIČOVÁ, tel.: +420 774 442 416


PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU DL:

Po - Pá 8:00 – 16:00 hod


DRUŽSTVO LÉKÁREN
Srázná 5883/23
586 01 Jihlava

tel: +420 774 442 418
e-mail: info@dlekaren.cz

Pokud chcete více informací nebo máte v úmyslu do družstva vstoupit, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

naše produkty